Van zaterdag 15 tot zondag 30 december krijgt A&Gallery (Schepenhuisstraat 17, 9000 Gent) een kartonnen facelift - de fotogalerij wordt dan omgetoverd in PANDORA, een pop-up store met niets anders dan kartonnen dozen (en goede koffie). Nog beter nieuws: je kan één of meerdere dozen huren om je eigen creaties in te verkopen, tentoon te stellen of te promoten.
HET CONCEPT VAN PANDORA
Voor jonge product/modeontwerpers is het niet altijd eenvoudig om voldoende winkels te vinden die hun spullen willen verkopen, terwijl jonge kunstenaars niet meteen een galerij vinden om hun werk aan de man te brengen. Sorry daarvoor trouwens, maar er zijn grenzen aan wat we kunnen doen.
Daarom kwamen enkele vrienden op het idee van PANDORA, een pop-up store waar de makers van kleren, boeken, juwelen, snoep, muziek, lampen, foto’s, kaarsen, sleutelhangers, schilderijen, plastrons, magazines, enzovoort een doos kunnen huren waarin ze gedurende de kerstperiode hun creatieve vruchten aan de man kunnen brengen. Alles kan, tenzij het zou gaan om dode goudvissen of andere ‘specialiteiten’.
DE DOZEN VAN PANDORA
Op volgende dagen kun je een doos (50x50x50cm) huren voor €8:
* Zaterdag 15/12, Vrijdag 16/12
* Woensdag 19/12, Donderdag 20/12, Vrijdag 21/12, Zaterdag 22/12, Zondag 23/12
* Woensdag 26/12, Donderdag 27/12, Vrijdag 28/12, Zaterdag 29/12, Zondag 30/12
De dozen worden op een hoogte tegen de muur geplaatst (en staan dus niet op de grond).
Je mag tot drie dozen per dag huren.
Wie een doos huurt voor 12 dagen, betaalt slechts €6 per dag.
PANDORA regelt de verkoop van alle items - je hoeft dus niet aanwezig te zijn - en neemt 15% commissie. De rest is voor jou.
Je mag de dozen ook gebruiken om simpelweg dingen tentoon te stellen of gratis weg te geven. In beide gevallen is er uiteraard geen sprake van enige commissie.
Voor kleren is het eveneens mogelijk een kapstok te huren.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de levering, plaatsing en uiteraard ook terugname van jouw creatie(s). PANDORA zorgt voor alle andere zaken.
Er is geen deadline, maar het aantal dozen is vanzelfsprekend beperkt.
Vragen of reservaties? Mail naar lana@angels-ghosts.com
From Saturday December 15 until Sunday December 30, A&Gallery (Schepenhuisstraat 17, 9000 Gent) will undergo massive carton surgery - our space will be transformed into PANDORA, a pop-up store with nothing but cardboard boxes (and good coffee). Luckily, there will be plenty of beauty to the brown-paper concept as you can rent one of those boxes to sell, exhibit or promote your own stuff!
PANDORA’S CONCEPT
Young product or fashion designers often have a hard time finding enough stores to sell their creations, whereas young artists don’t always find a gallery to exhibit and sell their work. Sorry about that - by the way - but there’s a limit to what we can do.
So friends of ours came up with the idea for PANDORA, a pop-up store where people who make stuff (clothes, books, jewelry, candy, records, lamps, photographs, candles, key chains, paintings, magazines) can rent a box for one or several days and sell the fruits of their creative labor during the Christmas shopping season. No questions asked (unless of course you want to sell dead goldfishes or other fishy stuff).
PANDORA’S BOXES
You can rent a box (50x50x50cm) for €8 on the following days:
* Saturday 15/12, Sunday 16/12
* Wednesday 19/12, Thursday 20/12, Friday 21/12, Saturday 22/12, Sunday 23/12
* Wednesday 26/12, Thursday 27/12, Friday 28/12, Saturday 29/12, Sunday 30/12
Boxes will be displayed on a wall (so not just on the ground).
You may rent up to three boxes per day.
If you rent a box for 12 days, you only pay €6 per day.
Staff will handle sales of all items - you do not need to be present - and take a 15% commission. The rest is yours (or how Kidult would spell it: your’s).
You may also use your box to simply exhibit something or give something away for free (in which case there obviously wouldn’t be any commission).
For clothes, it is possible to also rent a hanger.
You are responsible for the delivery, placement and removal of your creation(s). Staff takes care of everything else.
There is no deadline but the number of boxes if of course limited.
Questions or reservations? Get in touch with lana@angels-ghosts.com
Pink Floyd artwork by Hipgnosis & Storm Thorgerson (More, 1969).
From June 22 until September 1, A&Gallery invites legendary album cover designer Storm Thorgerson to Fort Napoleon, Ostend. For more info: check out our website or event page on Facebook.
UFO artwork by Hipgnosis & Storm Thorgerson (Obsessions, 1978).
From June 22 until September 1, A&Gallery invites legendary album cover designer Storm Thorgerson to Fort Napoleon, Ostend. For more info: check out our website or event page on Facebook.
The Cranberries design by Storm Thorgerson (Wake Up and Smell the Coffee, 2001).
From June 22 until September 1, A&Gallery invites legendary album cover designer Storm Thorgerson to Fort Napoleon, Ostend. For more info: check out our website or event page on Facebook.
The Mars Volta design by Storm Thorgerson (Jellyhead, 2003).
From June 22 until September 1, A&Gallery invites legendary album cover designer Storm Thorgerson to Fort Napoleon, Ostend. For more info: check out our website or event page on Facebook.
Pink Floyd design by Storm Thorgerson (Delicate Sound of Thunder, 1988).
From June 22 until September 1, A&Gallery invites legendary album cover designer Storm Thorgerson to Fort Napoleon, Ostend. For more info: check out our website or event page on Facebook.
Styx artwork by Hipgnosis & Storm Thorgerson (Pieces of Eight, 1978).
From June 22 until September 1, A&Gallery invites legendary album cover designer Storm Thorgerson to Fort Napoleon, Ostend. For more info: check out our website or event page on Facebook.
Pink Floyd artwork by Hipgnosis & Storm Thorgerson (Ummagumma, 1969).
From June 22 until September 1, A&Gallery invites legendary album cover designer Storm Thorgerson to Fort Napoleon, Ostend. For more info: check out our website or event page on Facebook.
Peter Gabriel artwork by Hipgnosis & Storm Thorgerson (“Melt”, 1980).
From June 22 until September 1, A&Gallery invites legendary album cover designer Storm Thorgerson to Fort Napoleon, Ostend. For more info: check out our website or event page on Facebook.